Oktanol til Mosquito Magnet myggfeller

Oktanol til Mosquito Magnet myggfeller

TilbudNOK591,50 Førpris:NOK845,00 Rabatt -30% inkl. mva.
På lager: 23 stk.
Lagerstatus:
På lager: 23 stk.
EAN-kode:
7 350051741258
Artikkelnr.:
10022
  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

Oktanol til Mosquito Magnets myggfeller/myggfangere. Kjøp 3 stk. Oktanoltabletter som passer til Mosquito Magnets ulike myggfeller. Pakken selger vi til en gunstig prisVeiledende pris for 3 pakk R-Oktanol er kr 869,- (Per 02.02.2021).

BRUK

Biosidprodukt som blir generert på stedet. Mot mygg og knott. Kun til utendørs bruk. Brukes kun i hensiktsmessig utstyr. All annen bruk er forbudt.

Skadelig hvis innåndet. Irriterer huden. Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Skadelig ved hudkontakt. Svært giftig for vannlevende organismer. Hvis du trenger å søke legehjelp, ha emballasjen eller etiketten tilgjengelig. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk. Bruk øye- eller ansiktsbeskyttelse.

VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

VED ØYEKONTAKT: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis mulig. Fortsett å skylle.

VED INNTAK: Kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 eller lege umiddelbart.

Innholdet/beholderen overleveres til innsamlingsstedet for farlig avfall.

 

EGENSKAPER

Produktet brukes i myggfellene Mosquito Magnet, Predator Dynamic, AMT-100/200, SkeeterVac eller MegaCatch og brukes til å skape et mygg- og knottfritt miljø utendørs, for eksempel i hagen. Dette gjøres ved at produktet sprer lukter som ligner på menneskekroppens lukt, og som tiltrekker mygg og knott til myggfellene der de uskadeliggjøres

BRUKSANVISNING/DOSERING

Agnet varer i opptil 4 uker etter åpning av beholdereren.

VERNETILTAK

Produktet finnes i en åpningsbar beholder. Unnvik direkte kontakt med preparatet. La det ligge i beholderen når aluminiumfolielokket er fjernet. Hvis man må ha direkte kontakt med produktet i beholderen, må det brukes beskyttelsesbriller og beskyttelseshansker.

AVFALL

Rester, søl og tomme beholdere som har inneholdt produktet, kastes som farlig avfall. Emballasjen må ikke brukes om igjen. Produktet og emballasjen må kastes på en sikker måte. Leveres på et kommunalt innsamlingssted som farlig avfall.

OPPBEVARING

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares på et tørt sted. Holdes vekk fra mat og dyrefôr.

FØRSTEHJELP

INNÅNDING Frisk luft og hvile. Hvis noen symptomer vedvarer, kontakt lege.

HUDKONTAKT Fjern forurensede klær umiddelbart. Vask huden med såpe og vann. Hvis noen symptomer vedvarer, kontakt lege.

KONTAKT MED ØYNENE Hold øyelokkene åpne. Skyll med en myk vannstråle i opptil 5 minutter. Kontakt lege dersom irritasjonen vedvarer.

INNTAK: Skyll munnen med vann. Drikk 2-3 glass vann å drikke hvis mulig.  Kontakt lege.

MEDISINSK INFORMASJON Symptomatisk behandling.

Produsent og registreringsholder Amplecta AB, Org #556649-4422 Sandbäckshus Ahla 208 SE-312 93, Laholm 040 631 57 90, info@amplecta.com

Norge: Amplecta AS, Org # 918 781 714, Skogveien 196, 1356 Bekkestua, Tlf: +47 913 36 136, post@amplecta.no

 

 

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.